Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w seminarium regionalnym „Nowe wymogi w zakresie zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych w świetle zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach“, które odbędzie się 18 czerwca  2012 r. w Sali konferencyjnej Gminnego Ośrodka Kultury i Bibliotek w Łagiewnikach przy ulicy Wrocławskiej 1, w godzinach 10.00 – 15.00.

Zobacz szczegóły

 

 

Zarząd  Stowarzyszenia  Lider A4 zaprasza Członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się dn. 11.06.2012 o godzinie 14:00 w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Kobierzycach przy ul. Ludowej 7 (kawiarnia).
 
Porządek obrad: 
 
1. Otwarcie Walnego Zebrania
2. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
3. Stwierdzenie ważności i prawomocności zebrania
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej
6. Realizacja porządku obrad:
   6.1 sprawozdanie z pracy biura Stowarzyszenia 
   6.2 sprawozdanie komisji rewizyjnej i opinia ws absolutorium dla zarządu
   6.3 głosowanie nad absolutorium dla Zarządu  kadencji 2008-2012 [UCHWAŁA NR WZ 01/VI/2012]
   6.4 zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego [UCHWAŁA NR WZ 02/ VI/2012]
   6.5 wybór Zarządu na kadencję 2012-2016  [UCHWAŁA NR WZ 03/ VI/2012]
   6.6 wybór Komisji Rewizyjnej na kadencję 2012-2016  [UCHWAŁA NR WZ 04/ VI/2012]
   6.7 wybór Rady na kadencję 2012-2016  [UCHWAŁA NR WZ 05/ VI/2012]
   6.8 powołanie Grupy roboczej ds. udziału w konkursie na wybór LGD do realizacji dodatkowych działań [UCHWAŁA NR WZ 06/ VI/2012]
   6.9 podjęcie decyzji w sprawie przyjęcia nowych członków (po wysłuchaniu rekomendacji zarządu) [UCHWAŁA NR WZ 07/VI/2012]
   6.10 zatwierdzenie zmian w LSR [UCHWAŁA NR WZ 08/VI/2012]
   6.11 wolne wnioski (sprawy różne)
7. Zamknięcie zebrania
 
 

 

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania "Małe projekty", konkurs nr 1/III/12/MP ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina - Lider A4.

ZOBACZ LISTĘ

 

 

!! UWAGA ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU !!!
 
W związku z organizacją FESTIWALU 4 ŻYWIOŁÓW
OD DNIA 20 MAJA 2012 DO GODZINY 6.00 DNIA 21.MAJA 2012 OBOWIĄZUJE ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU NA ULICY LUDOWEJ W KOBIERZYCACH ORAZ ULICACH BOCZNYCH OD ULICY LUDOWEJ. 
ULICA LUDOWA ZOSTANIE WYŁĄCZONA Z RUCHU POJAZDÓW ODBYWAĆ SIĘ TAM BĘDZIE JARMARK PRODUKTÓW LOKALNYCH.
PROSIMY O NIE PARKOWANIE SAMOCHODÓW W WW. TERMINIE NA ULICY LUDOWEJ OD RONDA DO UL. KRÓTKIEJ
PROSIMY O PRZEPARKOWANIE SAMOCHODÓW AKTUALNIE TAM PARKUJĄCYCH 
ZAŁĄCZONA MAPKA PRZEDSTAWIA ZATWIERDZONY PLAN ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU
 
DZIĘKUJEMY I ZAPRASZAMY NA FESTIWAL 4 ŻYWIOŁÓW