Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – LIDER A4 ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
 
Konkurs nr 1/ I /14/OW – ostatni nabór
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
– limit środków i wynosi 340 000  pln
Termin składania wniosków: od dnia 17.02.2014 do dnia  03.03.2014 do godziny 15:00.
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą spełniać łącznie następujące warunki:
 
1. Mieścić się w zakresie celu LSR o numerze: 3.4 „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej służącej integracji i aktywizacji lokalnej” oraz odpowiadających im przedsięwzięciom i celowi ogólnemu
2. Mieć wpływ na co najmniej jedną z następujących grup docelowych: kobiety, osoby poniżej 26. roku życia, osoby powyżej 50. roku życia lub organizacje pozarządowe
3. Spełniać warunek innowacyjności poprzez zastosowanie innowacyjnej metody, jaką jest uspołecznienie procesu planowania inwestycji, w co najmniej minimalnym zakresie opisanym w Programie Planowania Partycypacyjnego Lider A4.  
Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie zawartości wniosku o przyznanie pomocy złożonym w niniejszym konkursie.

 

- OGŁOSZENIE

- WYKAZ DOKUMENTÓW

- ZAŁĄCZNIK -  DOKUMENTY - plik zip.

 

Konkurs nr 2/ I /14/OW – ostatni nabór
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
– limit środków i wynosi 133 044,29  pln 
Termin składania wniosków: od dnia 17.02.2014 do dnia  03.03.2014 do godziny 15:00
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą spełniać łącznie następujące warunki:
 
1. Operacja będzie innowacyjna minimum na poziomie miejscowości.
2. Operacja realizuje co najmniej jeden cel szczegółowy spośród celów LSR o następujących nr 1.1; 1.2;  1.3; 2.1; 2.2; 2.3;  3.1; 3.2; 3.3 oraz odpowiadający mu cel ogólny oraz przedsięwzięcie.
 
Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie zawartości wniosku o przyznanie pomocy złożonym w niniejszym konkursie.
 
- OGŁOSZENIE
- WYKAZ DOKUMENTÓW
 
Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursach składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio1 w biurze Stowarzyszenia Lider A4, które mieści się w Kobierzycach przy ul. Witosa 15. II piętro, godziny otwarcia biura: w środy 08.30 - 16.30, pozostałe dni tygodnia 7.30 – 15.30, w soboty i niedziele biuro jest nieczynne. 
Formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru projektów oraz wszelkie istotne dokumenty wraz z ich wykazem dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lider A4 oraz na stronie internetowej www.lider-a4.pl i na stronie internetowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz, w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl 
Minimalne wymagania, które muszą być spełnione aby projekt mógł być wybrany do dofinansowania to: zgodność operacji z Lokalną Strategia Rozwoju, w tym zakresem tematycznym, uzyskanie minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów za kryterium: „JAKOŚĆ PROJEKTU” (kryterium jakość projektu nie dot. Odnowy i rozwoju wsi).
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lider A4 pod adresem i w godzinach wyżej określonych, tel. 0 71 311 11 35, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osoby właściwe do kontaktu: Anna Żabińska – dyrektor biura. Stowarzyszenie Lider A4 zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. ABY SKORZYSTAĆ Z PROCESU DORADZTWA W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU, POŚWIADCZONEGO ZAŚWIADCZENIEM, KONIECZNE JEST WCZEŚNIEJSZE ZAREZERWOWANIE TERMINÓW DORADZTWA.
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie Lider A4
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej.
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
 

Komentarzy (0)

pozostało 500 znaków

Cancel or