Raport z ewaluacji zewnętrznej z wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania LIDER A4

 

 

W związku z zakończeniem prac na Bazą Lider A4 zapraszamy Państwa do wpisu do naszej bazy.
 
Wpis jest nieodpłatny, a można go dokonać poprzez stronę: http://lider-a4.info/dodaj-swoja-firme-do-katalogu lub wypełniając dołączony formularz (link do formularza) i przesłanie go wraz ze zdjęciami i logo firmy na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Poniżej przedstawiam adres www, pod którym można obejrzeć naszą bazę.
 

 

Szanowni Państwo z dumą informujemy, że po weryfikacji aplikacji jakie złożyły dolnośląskie LGD na realizację dodatkowych działań i pozyskanie dodatkowych środków dla mieszkańców i organizacji na realizacje operacji w ramach wdrażania LSR, NASZE LGD ZNALAZŁO SIĘ NA PIERWSZYM MIEJSCU LISTY RANKINGOWEJ, oznacza to że nasz projekt rozszerzonego LSR wejdzie w życie.
 
WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW
Walne Zgromadzenie min. zatwierdzające zmiany przewidziane w projekcie LSR odbędzie się dnia 11 grudnia br. o godz. 13.00 w Galowicach w Muzeum Powozów.
 
Ponadto z ważnych powodów merytorycznych proponujemy rozszerzenie lokalnych kryteriów wyboru o poniższe zapisy. Prosimy o zapoznanie się i ewentualne uwagi.
 
KONSULTACJE SPOŁECZNE
Zapraszamy wszystkich mieszkańców i organizacje objęte Lokalną Strategią Rozwoju opracowaną przez Stowarzyszenie LIDER A4 do przedstawienia uwag w sprawie projektu zmiany Lokalnych Kryteriów Wyboru.
 
ZMIANA UZASADNIENIE KTO PROPONUJE ZMIANĘ
Dodać do lokalnych kryteriów każdego z działań kryterium pn. „Konsultacje merytoryczne na etapie przygotowania wniosku z pracownikiem biura LGD” proponowana waga kryterium - 3 pkt. Konsultacje merytoryczne są gwarancją prawidłowego przygotowania wniosku co bezpośrednio wpływa na efektywność i skuteczność wdrażania celów LSR, a także skrócenie czasu procedowania wniosku przez Instytucje Wdrażającą. Dodatkowo w naborach objętych dodatkową pulą środków niezbędne będzie wprowadzenie innowacyjnych metod działania przewidzianych w rozszerzonych LSR, doradztwo merytoryczne obejmować będzie także te kwestie. Grupa robocza, biuro stowarzyszenia.
Doprecyzowanie opis poszczególnych kryteriów o informacje, że stan faktyczny lub zobowiązanie do wypełnienia kryterium musi być w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości opisane we wniosku o dofinansowanie lub w wymaganym załączniku jeśli zostanie opublikowany jako obowiązujący w ogłoszeniu dot. danego naboru. Z dotychczasowych doświadczeń wynika że wnioskodawcy często nie odnoszą się w sposób pisemny do kryteriów wyboru, co uniemożliwia członkom rady weryfikację spełnienia kryteriów.  Grupa robocza, biuro stowarzyszenia.

 

W związku z opracowywaniem programu społecznego zaangażowania biznesu  na obszarze LGD LIDER A4
Po Walnym Zgromadzeniu odbędzie się debata dot. założeń i wymiany poglądów dot. tego programu.
 

 

 

Prawomocne Listy ocenionych operacji  złożonych w ramach naborów nr 1/IX/12/M oraz 1/IX/12/R  uwzględniające rozpatrzone dnia 29 października br. wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy.
 
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - lista operacji  WYBRANYCH
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - lista operacji NIE WYBRANYCH
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - lista operacji WYBRANYCH
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej - lista operacji NIE WYBRANYCH
 

 

Uprzejmie informujemy, że dnia 29. października o godz. 9.00 w Kobierzycach, odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia LIDER A4 rozpatrujące odwołania od oceny operacji złożonych w konkursach 1/IX/12/M oraz 1/IX/12/R.