W dniu 21.08.2011r odbyły się dożynki Gminne w Kobierzycach, w których uczestniczyło również Stowarzyszenie Lider A4.

 

 

 

 

 

 

Zakończone zostały konkursy 1/V/11/MP; 1/V/11/M; 1/V/11/R. Ewidencje wniosków zamieszczone poniżej, zostały przesłane do instytucji wdrażających. Listy operacji wybranych i niewybranych:
 
Lista operacji wybranych  "Małe projekty"
Lista operacji niewybranych  "Małe projekty"
Lista operacji wybranych "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw"
Lista operacji wybranych "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej"
 
 

 

Ewidencja ocenionych wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Małe projekty”
Ewidencja ocenionych wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
Ewidencja ocenionych wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
 
 
PROCEDURA ODWOŁAWCZA
Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy
 
 

 

Planowane terminy szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców  w ramach działań: 
Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Organizowane przez Stowarzyszenie Lider A4.
 
Żórawina  - GOK 
9.05.2011  - Małe projekty              
10.05.2011  - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Godziny  od  16 -18.30 
 
Siechnice   - GCK              
4.05.2011  - Małe projekty  
5.05.2011 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Godziny    od   16 -18.30
 
Kąty Wrocławskie – GOKiS
11.05.2011  - Małe projekty
12.05.2011 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Godziny od 16 -18.30 
 
Kobierzyce – GCKiS
06.05.2011 – Małe projekty
13.05.2011 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Godziny od 16 -18.30
 
 

 

Planowane terminy szkoleń dla potencjalnych wnioskodawców  w ramach działań: 
Małe projekty, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej Organizowane przez Stowarzyszenie Lider A4.
 
Żórawina  - GOK 
9.05.2011  - Małe projekty              
10.05.2011  - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Godziny  od  16 -18.30 
 
SIECHNICE   - GCK              
4.05.2011  - Małe projekty  
5.05.2011 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Godziny    od   16 -18.30
 
Kąty Wrocławskie – GOKiS
11.05.2011  - Małe projekty
12.05.2011 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Godziny od 16 -18.30 
 
Kobierzyce – GCKiS
06.05.2011 – Małe projekty
13.05.2011 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Godziny od 16 -18.30