Nazwa i status prawny Stowarzyszenia LGD A4 oraz data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i nr w tym rejestrze.

 

- Nazwa LGD: Lokalna Grupa Działania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4

- Status prawny LGD: Stowarzyszenie które powstało w oparciu o art. 15 ustawy z 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 oraz z 2008r. Nr 98, poz. 634),

- Numer KRS: 0000309833 (data wpisu do KRS: 16.07.2008),

- NIP 8961472454

- REGON 020831725

- Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy w Kobierzycach NR: 59 9575 0004 0000 0469 2000 0010


Władze oraz Członkowie Rady Stowarzyszenia Lider A4

wybrane 16. grudnia 2015 roku 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lider A4:

Anna Lasota - Prezes 

Małgorzata Żurawska - Wiceprezes

Krystyna Minch - Sekretarz

Krzysztof Matyjewicz - Skarbnik

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU

 

Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia Lider A4:

Jerzy Rzońca - Przewodniczący

Maria Mach - Z-ca Przewodniczącego

Andrzej Martynow - Członek KR

Bożena Komarowska - Członek KR

REGULAMIN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ

 

Rada Stowarzyszenia Lider A4

Kopeć Antoni - Przewodniczący Rady

Dobosz Tomasz

Frodyma Piotr

Leśniak Piotr

Maciaszek Stefania

Michalak Leszek

Pacholik Ryszard

Staniszewski Robert

Szatkowska Małgorzata

Szeligiewicz Cezar

Torończak Stefan

Ušák Milan

Woźniak Jerzy

Żukowski Jan

Żygadło Dorota

REGULAMIN PRACY RADY


Statut Stowarzyszenia

Dokumenty do pobrania