Ogłoszenie Lokalnej Grupy Działania Lider A4 - Listy operacji wybranych do dofinansowania (lub niewybranych do dofinansowania) w ramach działań:
 
Lista dofinansowanych operacji - Tworzenie o rozwój mikroprzedsiębiorstw  1-IX-10-M
Lista dofinansowanych operacji - Odnowa i rozwój wsi  1-IX-10-OW
Lista dofinansowanych operacji - Małe projekty  1-IX-10-MP
Lista niedofinansowanych operacji - Małe projekty  1-IX-10-MP
 
 

 

W dniu 13.12.2010r odbyło się posiedzenie Rady, na którym oceniono 42 złożone przez beneficjentów wnioski.

 

 

 

 

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Święta Katarzyna, Żórawina – LIDER A4 ogłasza konkursy na składanie wniosków W dniu 30.11.2010r Lokalna Grupa Działania zakończyła   nabór wniosków.  Ogółem wpłynęło 42 wnioski.
 
Dnia 13.12.2010r odbędzie się posiedzenie Rady, zaproszenie poniżej.
 

 

Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Święta Katarzyna, Żórawina – LIDER A4 ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.

 

ZAPROSZENIE  NA SZKOLENIA !!! 
 
Biuro LIDER A4 zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach z zakresu :
- Małe projekty 
- Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicznej 
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 
- Odnowa i rozwój wsi 
 
Szkolenia odbywać się będę w następujących terminach :
„Małe projekty” 
25.10.2010 -  gmina Kąty wrocławskie ( sala GOKiS ) 
26.10.2010  - gmina Siechnice ( sala GCK)
27.10.2010 – gmina Żórawina ( sala GCK) 
29.10.2010 – gmina Kobierzyce (sala błękitna w UG) 
 
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej „
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw „
„ Odnowa i rozwój wsi” 
03.11.2010 – gmina Siechnice (sala GCK)
04.11.2010- gmina Kobierzyce ( sala błękitna w UG)
 
Wszystkie szkolenia odbywać się będą w godzinach od 16:00 do 19:00.
Serdecznie Zapraszamy