Lista ocenionych wniosków w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw", konkurs nr 1/IX/12/R ogłoszony przez lokalną Grupę Działania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina - Lider A4
 
 
Procedura odwoławcza
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 
Lista ocenionych wniosków w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", konkurs nr 1/IX/12/M ogłoszony przez lokalną Grupę Działania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina - Lider A4
 
 
Procedura odwoławcza
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 

 

28 września zakończył się nabór wniosków w ramach konkursów : Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 1/IX/12/R oraz Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 1/IX/12/M.
 
W ramach konkursu nr 1/IX/12/R złożonych zostało 7 wniosków na łączna kwotę 411 016,76 PLN.
W ramach konkursu nr 1/IX/12/M złożonych zostało 8 wniosków na łączna kwotę 609 931,00 PLN.
 
Posiedzenie Rady odbędzie się w dniu 11 października, a ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 15 października br.
 

 

W dniach 06-07 września odbyły się szkolenia z zakresu "Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw" oraz "Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej", które cieszyły się dużym zainteresowaniem.
Zachęcamy do zapoznania się z materiałami szkoleniowymi zamieszczonymi w zakładce "Dokumenty do pobrania" (kliknij, aby pobrać).
 

 

Lista operacji wybranych do dofinansowania w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi", konkurs nr 1/VII/12/OW ogłoszony przez Lokalną Grupę Działania na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gmin: Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina - Lider A4.