Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramahc działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju.