Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem
Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – LIDER A4 ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

Konkurs nr 1/III/13/M
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” - limit dostępnych środków: 275 343,19 zł.
Termin składania wniosków: od dnia 15.04.2013 do dnia  29.04.2013 do godziny 15:00
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą mieścić się w zakresie przynajmniej jednego z celów LSR o następujących numerach: 1.1; 1.2;  1.3; 2.1; 2.2; 2.3;  3.1; 3.2;  3.3 oraz odpowiadających im przedsięwzięć i celów ogólnych.
 
Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursach składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio1 w biurze Stowarzyszenia Lider A4, które mieści się w Kobierzycach przy ul. Witosa 15. II piętro, godziny otwarcia biura: w środy 08.30 - 16.30, pozostałe dni tygodnia 7.30 – 15.30, w soboty i niedziele biuro jest nieczynne. 
Formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru projektów oraz wszelkie istotne dokumenty wraz z ich wykazem dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lider A4 oraz na stronie internetowej www.lider-a4.pl i na stronie internetowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl .
 
Minimalne wymagania, które muszą być spełnione aby projekt mógł być wybrany do dofinansowania to: zgodność operacji z Lokalną Strategia Rozwoju, uzyskanie minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów za kryterium: „JAKOŚĆ PROJEKTU”
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lider A4 pod adresem i w godzinach wyżej określonych, tel. (071) 3111135, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , osoby właściwe do kontaktu: Paweł Mazur i Anna Żabińska – dyrektor biura. Stowarzyszenie Lider A4 zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 
 
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD:
 
Wzór - Formularz  -de minis        
Wzór zapytania ofertowego
 
 
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 8 lipca 2008 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
 
TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW
STRONA Z PLIKAMI ŹRÓDŁOWYMI
 

 

Uwaga !!! zamieszczamy skorygowaną, w zakresie generowania się załączników dot. statusu mikroprzedsiębiorstwa oraz pomocy de minimis,  i przekazaną nam dnia 22 kwietnia wersję 7z wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty oraz instrukcję wypełniania wniosku. Jednocześnie informujemy, iż wersja ta nadal wykazuje błąd zgłoszony przez nas dot. oznaczenia takich typów beneficjentów jak np. spółki kapitałowe, wiec spodziewać się można kolejnej korekty wersji 7z wniosku.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem
Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – LIDER A4 ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
 
Konkurs nr 1/III/13/MP
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” - limit dostępnych środków: 982 556,53 zł.
Termin składania wniosków: od dnia 15.04.2013 do dnia  29.04.2013 do godziny 15:00
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą mieścić się w zakresie przynajmniej jednego z celów LSR o następujących numerach: 1.1; 1.2;  1.3; 2.1; 2.2; 2.3;  3.1; 3.2;  3.3 oraz odpowiadających im przedsięwzięć i celów ogólnych.
 
Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursach składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio1 w biurze Stowarzyszenia Lider A4, które mieści się w Kobierzycach przy ul. Witosa 15. II piętro, godziny otwarcia biura: w środy 08.30 - 16.30, pozostałe dni tygodnia 7.30 – 15.30, w soboty i niedziele biuro jest nieczynne. 
Formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru projektów oraz wszelkie istotne dokumenty wraz z ich wykazem dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lider A4 oraz na stronie internetowej www.lider-a4.pl i na stronie internetowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl .
 
Minimalne wymagania, które muszą być spełnione aby projekt mógł być wybrany do dofinansowania to: zgodność operacji z Lokalną Strategia Rozwoju, uzyskanie minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów za kryterium: „JAKOŚĆ PROJEKTU”
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lider A4 pod adresem i w godzinach wyżej określonych, tel. (071) 3111135, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , osoby właściwe do kontaktu: Paweł Mazur i Anna Żabińska – dyrektor biura. Stowarzyszenie Lider A4 zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 
 
Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji przez LGD
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
 
Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego PROW 2007-2013:
 
 

 

Jutro tj. 19  marca 2013 odbędzie się walne zebranie członków stowarzyszenia Lider A4 Miejsce -  GOKiS w Kątach Wrocławskich  godzina 12:30.

 

 

Muzeum Powozów serdecznie zaprasza na świętowanie pierwszego dnia wiosny w Galowicach.
Pierwszy dzień wiosny w Galowicach - 23.03.2013.
 
 

 

Warsztaty z zakresu technik wytwarzania rękodzieła Decoupage II edycja - odbędą się w Szczepankowicach dnia 15.03.2013 o godz.17.00 – 20.00.