Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miały miejsce dodatkowe spotkania konsultacyjne dotyczące określenia celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń do optymalnej realizacji strategii LGD pod względem nowej perspektywy PROW 2014-2020 uwzględniajacej potrzeby osób defaworyzowanych i organizacji pozarządowych.

 

W spotkaniach uczestniczyło odpowiednio 15  i 13 osób.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie konsultacyjne dotyczące określania celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń do optymalnej realizacji strategii obszaru LGD pod względem nowej perspektywy PROW 2014-2020, uwzględniajace potrzeby osób defaworyzowanych.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie konsultacyjne dotyczące określania celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń do optymalnej realizacji strategii obszaru LGD pod względem nowej perspektywy PROW 2014-2020, uwzględniajace potrzeby osób defaworyzowanych.

W spotkaniu uczestniczyło 8 osób.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie konsultacyjne dotyczące określania celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń do optymalnej realizacji strategii obszaru LGD pod względem nowej perspektywy PROW 2014-2020, uwzględniajace potrzeby osób defaworyzowanych.

W spotkaniu uczestniczyło 11 osób.

Szanowni Panstwo, mieszkańcy obszaru LGD!

 

Zakończyliśmy dwa cykle spotkań dotyczących budowy naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przed nami jeszcze jeden cykl spotkań, podczas których wypracujemy ostateczne cele i przedsięwzięcia.

Serdecznie ZAPRASZAMY do aktywnego udziału w spotkaniach!

 

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 3

CEL SPOTKANIA: Określenie celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń do optymalnej realizacji strategii.

GRUPA DOCELOWA:

1) przedstawiciele organizacji społecznych;

2) przedstawiciele środowisk gospodarczych;

3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właściwi przedmiotowo reprezentanci administracji publicznej.

TERMINY:

30.09.2015 – godz.17:00 – 19:00 – Kobierzyce UG AL. Pałacowa 1 – defaworyzowani

01.10.2015 godz. 17:00  – 19:00 – Żórawina GOK UL. Niepodległości  6 – NGO

02.10.2015 godz. 17:00  – 19:00 – Kąty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa  23    - przedsiębiorcy

 

DODATKOWE SPOTKANIA KONSULTACYJNE – SIECHNICE, UL.Jana Pawła II 12, RATUSZ SALA POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ III PIĘTRO

13.10.2015 – Siechnice – 17:00  - 19:00 – przedsiębiorcy

14.10.2015 – Siechnice – 13:30 - 15:30 – defaworyzowani

14.10.2015 – Siechnice – 17:00-19:00 – NGO