Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania analizy SWOT obszaru LGD oraz określenie celów ogólnych LSR dla nowej perspektywy PROW 2014-2020.

W spotkaniuh uczestniczyło 13 osób.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania analizy SWOT obszaru LGD oraz określenie celów ogólnych LSR dla nowej perspektywy PROW 2014-2020.

W spotkaniuh uczestniczyło 19 osób.

 

SZANOWNI PAŃSTWO PONIŻEJ PRZEDSTAWIAMY PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W BUDOWĘ NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU.

 

Wszystkie spotkania finansowane są ze środków Uni Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 " Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania analizy SWOT obszaru LGD oraz określenie celów ogólnych LSR dla nowej perspektywy PROW 2014-2020.

W spotkaniuh uczestniczyło 7 osób.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie konsultacyjne dotyczące opracowania analizy SWOT obszaru LGD oraz określenie celów ogólnych LSR dla nowej perspektywy PROW 2014-2020.

W spotkaniuh uczestniczyło 13 osób.