Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie konsultacyjne dotyczące określania problemów i potrzeb obszaru LGD pod względem nowej perspektywy PROW 2014-2020 uwzględniajace potrzeby organizacji społecznych.

W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 1

CEL SPOTKANIA: Określenie problemów i potrzeb obszaru uwzględniających perspektywę poszczególnych grup docelowych (diagnoza partycypacyjna).

GRUPA DOCELOWA:

1) przedstawiciele organizacji społecznych;

2) przedstawiciele środowisk gospodarczych;

3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właściwi przedmiotowo reprezentanci administracji publicznej.

TERMINY:

26.08.2015  - godz. 17.00-19:00 – Żórawina ul.  GCK  ul. Niepodległości 6    – NGO

28.08.2015 – godz.17:00- 19:00 – Kąty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa  23  – przedsiębiorcy

02.09.2015 – godz.17:00- 19:00 – Kobierzyce UG AL. Pałacowa 1  – defaworyzowani

 

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 2

CEL SPOTKANIA: Opracowanie analizy SWOT obszaru oraz określenie celów ogólnych LSR

GRUPA DOCELOWA:

społeczność lokalna poszczególnych gmin wchodzących w skład LGD Lider A4 (Domaniowa, Żórawiny, Siechnic, Kobierzyc, Kątów Wrocławskich).

Zaproszenia do udziału w spotkaniach skierowane będą do szerokiego grona potencjalnych uczestników: organizacji społecznych, przedsiębiorców, administracji publicznej, liderów lokalnych, ogółu obywateli.

TERMINY:

14.09.2015 – Domaniów  56  UG – godz. 16:00- 19:00

15.09.2015 – Żórawina GOK ul. Niepodległości 6 godz. 16:00-19:00

16.09.2015 – Św. Katarzyna GCK ul. Główna 86 godz. 16:00 – 19:00

17.09.2015 -  Kobierzyce UG- AL. Pałacowa 1 godz.16:00 – 19:00

18.09.2015 -  Kąty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa  23 godz. 16:00 – 19:00

 

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 3

CEL SPOTKANIA: Określenie celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń do optymalnej realizacji strategii.

GRUPA DOCELOWA:

1) przedstawiciele organizacji społecznych;

2) przedstawiciele środowisk gospodarczych;

3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właściwi przedmiotowo reprezentanci administracji publicznej.

TERMINY:

30.09.2015 – godz.17:00 – 19:00 – Kobierzyce UG AL. Pałacowa 1 – defaworyzowani

01.10.2015 godz. 17:00  – 19:00 – Żórawina GOK UL. Niepodległości  6 – NGO

02.10.2015 godz. 17:00  – 19:00 – Kąty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa  23    - przedsiębiorcy

 

DODATKOWE SPOTKANIA KONSULTACYJNE – SIECHNICE, UL.Jana Pawła II 12, RATUSZ SALA POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ III PIETRO

 

01.09.2015 – Siechnice – 17:00  - 19:00 – przedsiębiorcy

03.09.2015 – Siechnice – 13:30 - 15:30 – defaworyzowani

03.09.2015 – Siechnice – 17:00-19:00 – NGO

 

13.10.2015 – Siechnice – 17:00  - 19:00 – przedsiębiorcy

14.10.2015 – Siechnice – 13:30 - 15:30 – defaworyzowani

14.10.2015 – Siechnice – 17:00-19:00 – NGO

 

 

27.08.2015 - Domaniów godz. 13:00 – 14:30 - spotkanie z mieszkańcami informujące o Lokalnej Grupie działania LIDER A4 – prowadzone przez pracowników biura

 

UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE NASTĄPIŁA ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BIURA LGD.

OBECNIE BIURO PRACUJE WG. PONIŻSZEGO HARMONOGRAMU:

 

GODZINY PRACY BIURA:

WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK   OD 7:30 DO 15:30

PONIEDZIAŁEK, PIĄTEK – PRACA W TERENIE

 

 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA ORGANIZAOWANY PRZEZ MUZEUM GALOWICE DZIEŃ ZIÓŁ, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ Z DNIU 12.07.2015 OD GODZINY 12:00 DO 17:00