Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce dodatkowe spotkanie konsultacyjne dotyczące określenia celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń do optymalnej realizacji strategii LGD pod względem nowej perspektywy PROW 2014-2020 uwzględniajacej potrzeby 

W spotkaniuh uczestniczyło 15 osób.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miały miejsce dodatkowe spotkania konsultacyjne dotyczące określenia celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń do optymalnej realizacji strategii LGD pod względem nowej perspektywy PROW 2014-2020 uwzględniajacej potrzeby osób defaworyzowanych i organizacji pozarządowych.

 

W spotkaniach uczestniczyło odpowiednio po 17 osób.W spotkaniach uczestniczyło odpowiednio po 17 osób.

 

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie konsultacyjne dotyczące określania problemów i potrzeb obszaru LGD pod względem nowej perspektywy PROW 2014-2020 uwzględniajace potrzeby osób defaworyzowanych.

W spotkaniu uczestniczyło 10 osób.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce dodatkowe spotkanie konsultacyjne dotyczące określania problemów i potrzeb obszaru LGD pod względem nowej perspektywy PROW 2014-2020 uwzględniajace potrzeby lokalnych przedsiębiorców.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu wczorajszym miało miejsce spotkanie konsultacyjne dotyczące określania problemów i potrzeb obszaru LGD pod względem nowej perspektywy PROW 2014-2020 uwzględniajace potrzeby lokalnych przedsiębiorców.

W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.