www.lider-a4.pl/pdf/strategia20142020.pdf

 

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lider A4 uprzejmie informuje, że w grudniu 2015 został złożony do UMWD dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach PROW 2014-2020. Aktualnie dokument ten znajduje sie w ocenie. Niemniej jednak zapraszamy do zapoznania się ze Strategią (link powyżej). Znajdziecie tam Państwo cele oraz zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia.

Życzymy miłej lektury :).

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że doroczna impreza kulturalno-artystyczna organizowana przez Biuro LGD, odbędzie się w tym roku w Gminie Domaniów dnia 19.06.2016.

Na bieżąco będziemy informować Państwa o szczegółach wydarzenia.

Szanowni Państwo, w dniu 01.03.2016 odbyło sie w biurze LGD posiedzenie Komisji Statutowej, która rozpatrywała wnioski z propozycjami zmian w Statucie. Zmiany, które zostały przez Komisję przyjęte, zostaną przesłane Zarządowi do zaopiniowania, następnie przedstawione będą na Walnym Zebraniu Członków.

Szanowni Państwo - Członkowie Stowarzyszenia Lider A4 na dzień 25.04.2016 zaplanowane jest posiedzenie Walnego Zebrania Członków Lider A4. O godzinie, miejscu oraz porządku obrad WZC zostaniecie Państwo powiadomieni w imiennych zaproszeniach.

 

Proszę o składanie ofert na organizację WIZYTY STUDYJNEJ zgodnie z dołączonym zapytaniem ofertowym

Oferty należy składać na dołączonym wzorze.

 

ZAPYTANIE I WZÓR OFERTY