Proszę o składanie ofert na organizację WIZYTY STUDYJNEJ zgodnie z dołączonym zapytaniem ofertowym

Oferty należy składać na dołączonym wzorze.

 

ZAPYTANIE I WZÓR OFERTY