Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Domaniów uruchomiony został Punkt informacji o projekcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 - 2022.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem strategii oraz wniesieniem własnych opinii i uwag.

Wszelkie informacje na temat projektu LSR można uzyskać u Pana Tomasza Ciecierskiego (pok. 3a) w dniach od 2 - 15 grudnia w godzinach 8:00 - 15:00.