Szanowni Państwo,

Informujemy, że w Urzędzie Gminy Żórawina uruchomiony został Punkt informacji o projekcie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 - 2022.

Zapraszamy do zapoznania się z projektem strategii oraz wniesieniem własnych opinii i uwag.

Wszelkie informacje na temat projektu LSR można uzyskać u Pana Mateusza Królewicza (pok. 23, II piętro) w dniach od 2 - 15 grudnia w godzinach 8:00 - 15:00.