02.10.2013 r. Rada Stowarzyszenia Lider A4 dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Zamieszczamy listy operacji ocenionych wniosków złożonych w ramach konkursów 2/VI/13/M; 1/VIII/13/R; 2/VI/13/OW; 1/VIII/13/MP Informujemy, iż  niniejsze nabory są ostatnimi planowanymi,  w związku z powyższym LGD wybiera operacje do 120% limitu środków.
 
Informujemy, że od wyników oceny przysługuje Państwu odwołanie zgodnie z procedurą określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju. 
Odwołanie ma postać wniosku do Zarządu Stowarzyszenia o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji przez Radę Stowarzyszenia Lider A4.
Odwołanie powinno być złożone bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lider A4, 55-040 Kobierzyce, ul. Witosa 15 ( w godzinach pracy biura) w terminie do dnia 14.10.2013r. ewentualne posiedzenie odwoławcze rady odbędzie się 17.10. br.
 
Do pobrania
Listy ocenionych operacji - Małe projekty
Listy ocenionych operacji - Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Listy ocenionych operacji - Odnowa i rozwój wsi
 
Procedura odwoławcza
Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

Komentarzy (0)

pozostało 500 znaków

Cancel or