Uwaga !!! zamieszczamy skorygowaną, w zakresie generowania się załączników dot. statusu mikroprzedsiębiorstwa oraz pomocy de minimis,  i przekazaną nam dnia 22 kwietnia wersję 7z wniosku o przyznanie pomocy na małe projekty oraz instrukcję wypełniania wniosku. Jednocześnie informujemy, iż wersja ta nadal wykazuje błąd zgłoszony przez nas dot. oznaczenia takich typów beneficjentów jak np. spółki kapitałowe, wiec spodziewać się można kolejnej korekty wersji 7z wniosku.


Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – LIDER A4 ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

Konkurs nr 1/III/13/M
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw” - limit dostępnych środków: 275 343,19 zł.
Termin składania wniosków: od dnia 15.04.2013 do dnia  29.04.2013 do godziny 15:00
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą mieścić się w zakresie przynajmniej jednego z celów LSR o następujących numerach: 1.1; 1.2;  1.3; 2.1; 2.2; 2.3;  3.1; 3.2;  3.3 oraz odpowiadających im przedsięwzięć i celów ogólnych.
 
Konkurs nr 1/III/13/MP
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” - limit dostępnych środków: 982 556,53 zł.
Termin składania wniosków: od dnia 15.04.2013 do dnia  29.04.2013 do godziny 15:00
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą mieścić się w zakresie przynajmniej jednego z celów LSR o następujących numerach: 1.1; 1.2;  1.3; 2.1; 2.2; 2.3;  3.1; 3.2;  3.3 oraz odpowiadających im przedsięwzięć i celów ogólnych.
 
Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursach składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio1 w biurze Stowarzyszenia Lider A4, które mieści się w Kobierzycach przy ul. Witosa 15. II piętro, godziny otwarcia biura: w środy 08.30 - 16.30, pozostałe dni tygodnia 7.30 – 15.30, w soboty i niedziele biuro jest nieczynne. 
Formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru projektów oraz wszelkie istotne dokumenty wraz z ich wykazem dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lider A4 oraz na stronie internetowej www.lider-a4.pl i na stronie internetowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl .
 
Minimalne wymagania, które muszą być spełnione aby projekt mógł być wybrany do dofinansowania to: zgodność operacji z Lokalną Strategia Rozwoju, uzyskanie minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów za kryterium: „JAKOŚĆ PROJEKTU”
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lider A4 pod adresem i w godzinach wyżej określonych, tel. (071) 3111135, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , osoby właściwe do kontaktu: Paweł Mazur i Anna Żabińska – dyrektor biura. Stowarzyszenie Lider A4 zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca.
 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie
Ogłoszenie opracowane przez Stowarzyszenie Lider A4
Ogłoszenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Więcej informacji w menu konkursy:

Komentarzy (0)

pozostało 500 znaków

Cancel or