Uprzejmie przypominamy, że Zarząd Stowarzyszenia Lider A4 zaprasza wszystkich członków stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków,

które odbędzie się dn. 16.12.2015 o godzinie 13:00 w świetlicy wiejskiej w Domaniowie,

Domaniów 65/2 (II piętro, Sala Konferencyjna).

 

PORZĄDEK OBRAD TUTAJ