Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Lider A4 serdecznie zaprasza do zapoznania się z projektem Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2015 - 2022 oraz wniesieniem własnych opinii i uwag.

Projekt strategii zostanie zaprezentowany podczas spotkania konsultacyjnego odbywającego się w dniu 10.12.2015 w Urzędzie Gminy Kobierzyce (pokój 34, piętro II) w godzinach od 8:00 do 11:00.

Spotkanie poprowadzi pracownik Biura LGD p. Małgorzata Żurawska.

Projekt strategii jest dla Państwa dostępny w Biurze LGD oraz w punkcie informacji o projekcie LSR (pok. 34, piętro II,  osoba: p. Anna Dudarska) uruchomionym w Urzędzie Gminy Kobierzyce.