Szanowni Panstwo, mieszkańcy obszaru LGD!

 

Zakończyliśmy dwa cykle spotkań dotyczących budowy naszej nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.

Przed nami jeszcze jeden cykl spotkań, podczas których wypracujemy ostateczne cele i przedsięwzięcia.

Serdecznie ZAPRASZAMY do aktywnego udziału w spotkaniach!

 

CYKL SPOTKAŃ KONSULTACYJNYCH Nr 3

CEL SPOTKANIA: Określenie celów szczegółowych i przedsięwzięć LSR oraz założeń do optymalnej realizacji strategii.

GRUPA DOCELOWA:

1) przedstawiciele organizacji społecznych;

2) przedstawiciele środowisk gospodarczych;

3) przedstawiciele defaworyzowanych kategorii społecznych. Właściwi przedmiotowo reprezentanci administracji publicznej.

TERMINY:

30.09.2015 – godz.17:00 – 19:00 – Kobierzyce UG AL. Pałacowa 1 – defaworyzowani

01.10.2015 godz. 17:00  – 19:00 – Żórawina GOK UL. Niepodległości  6 – NGO

02.10.2015 godz. 17:00  – 19:00 – Kąty Wrocławskie GOKiS UL. Zwycięstwa  23    - przedsiębiorcy

 

DODATKOWE SPOTKANIA KONSULTACYJNE – SIECHNICE, UL.Jana Pawła II 12, RATUSZ SALA POSIEDZEŃ RADY MIEJSKIEJ III PIĘTRO

13.10.2015 – Siechnice – 17:00  - 19:00 – przedsiębiorcy

14.10.2015 – Siechnice – 13:30 - 15:30 – defaworyzowani

14.10.2015 – Siechnice – 17:00-19:00 – NGO