Ogłoszenie konkursów 2, II kwartał 2014

Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – LIDER A4 ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:

 

Konkurs nr 1/ V/14/MP – ostatni nabór
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” - limit dostępnych środków: 34 669,05 pln
Termin składania wniosków: od dnia 30.06.2014 do dnia 14.07.2014 do godziny 15:00
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. Przedsięwzięcie musi dotyczyć oznakowania, w sposób zgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami krajowymi, obiektów cennych kulturowo i turystycznie.
Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie zawartości wniosku o przyznanie pomocy złożonym w niniejszym konkursie.
 
Konkurs nr 2/ V/14/MP – ostatni nabór
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” - limit dostępnych środków: 100 000 pln
Termin składania wniosków: od dnia 30.06.2014 do dnia 14.07.2014 do godziny 15:00
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. Operacja będzie innowacyjna minimum na poziomie miejscowości.
Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie zawartości wniosku o przyznanie pomocy złożonym w niniejszym konkursie.
 
Konkurs nr 3/ V/14/MP – ostatni nabór
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Małe Projekty” - limit dostępnych środków: 20 000 pln
Termin składania wniosków: od dnia 30.06.2014 do dnia 14.07.2014 do godziny 15:00
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. mieścić się w zakresie celu LSR o nr 2.4 „Zwiększenie przychodów ze źródeł pozarolniczych” oraz odpowiadających im przedsięwzięciom i celowi ogólnemu
2. mieć wpływ na co najmniej jedną z następujących grup docelowych: kobiety, osoby poniżej 26. roku życia, osoby powyżej 50. roku życia lub organizacje pozarządowe
Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie zawartości wniosku o przyznanie pomocy złożonym w niniejszym konkursie.
 
Konkurs nr 1/ V /14/OW – ostatni nabór
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” – limit środków i wynosi 140 211,29 pln
Termin składania wniosków: od dnia 30.06.2014 do dnia 14.07.2014 do godziny 15:00
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. Operacja będzie innowacyjna minimum na poziomie miejscowości
Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie zawartości wniosku o przyznanie pomocy złożonym w niniejszym konkursie.
 
Konkurs nr 1/V /14/M – ostatni nabór
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”
– limit środków i wynosi 139 387,00 pln
Termin składania wniosków: od dnia 30.06.2014 do dnia 14.07.2014 do godziny 15:00
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. spełniać warunek innowacyjności poprzez zastosowanie innowacyjnej metody działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w co najmniej minimalnym zakresie opisanym w Programie LIDER A4 - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANE
Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie zawartości wniosku o przyznanie pomocy złożonym w niniejszym konkursie.
 
Konkurs nr 2/ V /14/M – ostatni nabór
Na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw”
– limit środków i wynosi 85 641,00 pln
Termin składania wniosków: od dnia 30.06.2014 do dnia 14.07.2014 do godziny 15:00
Zakres tematyczny: operacji, które mogą być dofinansowane w ramach niniejszego naboru muszą spełniać łącznie następujące warunki:
1. mieścić się w zakresie celu LSR o numerze: 2.4 „Zwiększenie przychodów ze źródeł pozarolniczych” oraz odpowiadających im przedsięwzięciom i celowi ogólnemu
2. mieć wpływ na co najmniej jedną z następujących grup docelowych: kobiety, osoby poniżej 26. roku życia, osoby powyżej 50. roku życia lub organizacje pozarządowe
3. spełniać warunek innowacyjności poprzez zastosowanie innowacyjnej metody działania w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, w co najmniej minimalnym zakresie opisanym w Programie LIDER A4 - MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNIE ZAANGAŻOWANE

 

Spełnienie warunków weryfikowane będzie na podstawie zawartości wniosku o przyznanie pomocy złożonym w niniejszym konkursie. 
Miejsce składania wniosków: Beneficjenci zainteresowani udziałem w konkursach składają wypełnione wnioski wraz z załącznikami bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lider A4, które mieści się w Kobierzycach przy ul. Witosa 15. II piętro, godziny otwarcia biura: w środy 08.30 - 16.30, pozostałe dni tygodnia 7.30 – 15.30, w soboty i niedziele biuro jest nieczynne.
Formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcja wypełniania wniosku, kryteria wyboru projektów oraz wszelkie istotne dokumenty wraz z ich wykazem dostępne są w biurze Stowarzyszenia Lider A4 oraz na stronie internetowej www.lider-a4.pl i na stronie internetowej Samorządu Województwa Dolnośląskiego www.prow.dolnyslask.pl oraz, w zakresie działań: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl
Minimalne wymagania, które muszą być spełnione aby projekt mógł być wybrany do dofinansowania to: zgodność operacji z Lokalną Strategia Rozwoju, w tym zakresem tematycznym, uzyskanie minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru, w tym minimum 30% sumy możliwych do uzyskania punktów za kryterium: „JAKOŚĆ PROJEKTU” (kryterium jakość projektu nie dot. Odnowy i rozwoju wsi)
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lider A4 pod adresem i w godzinach wyżej określonych, tel. 0 71 311 11 35, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., osoby właściwe do kontaktu: Anna Żabińska – dyrektor biura. Stowarzyszenie Lider A4 zapewnia bezpłatne doradztwo w przygotowaniu wniosku. Za prawidłowe sporządzenie wniosku odpowiada Wnioskodawca. ABY SKORZYSTAĆ Z PROCESU DORADZTWA W PRZYGOTOWANIU WNIOSKU, POŚWIADCZONEGO ZAŚWIADCZENIEM, KONIECZNE JEST WCZESNIEJSZE ZAREZERWOWANIE TERMINÓW DORADZTWA.
 
 
 
 
 

Komentarzy (0)

pozostało 500 znaków

Cancel or