Zarząd Stowarzyszenia oraz Dyrektor biura LGD A4 zapraszają na uroczyste otwarcie nowego biura Lokalnej Grupy Działania przy ul. Witosa 15 w Kobierzycach, które odbędzie się dnia 18.06.2009 o godzinie 13.00

Harmonogram spotkania:
 
Część 1 – Biuro, ul. Witosa 15
13.00 – Przywitanie - Pani Maria Banach – Prezes Stowarzyszenia
13.15 – Uroczyste dzielenie tortu przez Pana Burmistrza Antoniego Kopcia i Panów Wójtów Jerzego Fitka, Ryszarda Pacholika, Jana Żukowskiego.
13.30 – Finał konkursu na logo Stowarzyszenia Lider A4 
 
Część 2 – Restauracja Arriva, ul. Spółdzielcza 9
14.00 – Rejestracja gości 
14.15 – Prezentacja założeń Umowy Partnerskiej oraz Partnerów Projektu – Anna Żabińska – Dyrektor Biura
14.30 – Słowo wstępne – prof. Jerzy Zwoździak – Przewodniczący DZP
14.40 – Podpisanie Porozumienia Partnerskiego
15.00 – Ustalenie terminów spotkań warsztatowych
15.10 – Lunch i dyskusja: Lider A4 w sieci INNOWACYJNI.COM
 
 

Komentarzy (0)

pozostało 500 znaków

Cancel or