Listy operacji ocenionych wniosków złożonych w ramach konkursów 1/V/14/OW; 1/V/14/MP; 2/V/14/MP; 3/V/14/MP; 1/V/14/M; 2/V/14/M

 

Dnia 23.07.201r Rada Stowarzyszenia Lider A4 dokonała oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju. Zamieszczamy listy operacji ocenionych wniosków złożonych w ramach konkursów 1/V/14/OW; 1/V/14/MP; 2/V/14/MP; 3/V/14/MP; 1/V/14/M; 2/V/14/M. 

 

Informujemy, iż  niniejsze nabory są ostatnimi planowanymi,  w związku z powyższym  LGD wybiera operacje do 120% limitu środków.

 

Informujemy, że od wyników oceny przysługuje Państwu odwołanie, zgodnie z procedurą określoną w Lokalnej Strategii Rozwoju.

Odwołanie ma postać wniosku do Zarządu Stowarzyszenia o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji przez Radę Stowarzyszenia Lider A4.

Odwołanie powinno być złożone bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Lider A4, 55-040 Kobierzyce, ul. Witosa 15 ( w godzinach pracy biura) w terminie do dnia 04.08.2014r, ewentualne posiedzenie odwoławcze rady odbędzie się dnia  11 sierpnia. br. o godz.14.00.

Do pobrania

Wzór wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy http://www.lider-a4.pl/doc/formularz_wniosku_o_ponowne_rozpatrzenie_sprawy.doc

Procedura odwoławcza: http://www.lider-a4.pl/pdf/procedura_odwolawcza14.pdf

Listy ocenionych operacji:

Lista operacji ocenionych Odnowa i Rozwój Wsi konkurs 1/V/14/OW 

Lista operacji ocenionych Małe Projekty konkurs 1/V/14/MP

Lista operacji ocenionych Małe Projekty konkurs 2/V/14/MP

Lista operacji ocenionych Małe Projekty konkurs 3/V/14/MP

Lista operacji ocenionych Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw konkurs 1/V/14/M

Lista operacji ocenionych Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw konkurs 2/V/14/M

 

 

 

 

 

 

Komentarzy (0)

pozostało 500 znaków

Cancel or