! UWAGA KONSULTACE SPOŁECZNE !

PRAGNIEMY POZNAC PAŃSTWA OPINIE ORAZ ZAPROSIĆ DO WSPÓŁTWORZENIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 2014-2020

Szanowni Państwo !

Mieszkańcy, przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządóworaz przedsiębiorcy działający w obszarze aktywności Lokalnej Grupy Działania (LGD): Stowarzyszenie LIDER A4 tj. w obrębie gmin: Kobierzyce, Kąty Wrocławskie, Siechnice i Żórawina.

 

Rozpoczęliśmy ostatni rok wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na lata 2007-2013, zapraszamy Państwa do dyskusji w ramach podsumowania tego okresu, a także partycypacji w planowaniu wizji LSR na lata 2014-2020

 

Co to jest LEADER, LGD i LSR? Co dalej w 2014-2020?

Jeśli nie znacie  Państwo jeszcze programu LEADER wdrażanego w ramach 4 osi PROW 2007-2013 oraz dotychczasowej działalności Stowarzyszenia LIDER A4 zapraszamy do zapoznania się z materiałami udostępnianymi przez naszą stronę
www.lider-a4.pl a w szczególności:

BROSZURĄ „Program Leader – przewodnik dla społeczności lokalnych” gdzie, w krótkiej przystępnej formie, zapoznają się Państwo z naszą misją, celami i głównymi formami  działania, a także aktualnie obowiązującymi kryteriami wyboru projektów do dofinansowania.
http://www.lider-a4.pl/pdf/broszura.pdf

 

RAPORTEM Z EWALUACJI Tu wyczytają Państwo o zrealizowanych przez nas działaniach  do roku 2012, a także opinie członków i mieszkańców LGD. 
 http://www.lider-a4.pl/pdf/raport_ewaluacja_LGD_LIDER_A4.pdf

 

Lokalną Strategią Rozwoju 2007-2013  http://www.lider-a4.pl/lokalna-strategia-rozwoju

 

Zapraszamy także do PUNKTU KONSULTACYJNEGO
w biurze Stowarzyszenia LIDER A4 w Kobierzycach przy ul. Witosa 15,

Czynny w dni robocze w godzinach 7.30-15.30, a w środy 8.30-16.30

 

Dla tych z Państwa, którzy chcą wyrazić swoją opinię anonimowo, przygotowaliśmy ANKIETĘ INTERNETOWĄ dostępną tutaj: https://docs.google.com/forms/d/1QZHs6tB-Z27bwsUKlleu91fjSjtHonqC2_VqzNvCr60/viewform?c=0&w=1

 

Zapraszamy także do wcięcia udziału w DEBATACH OPEN SPACE

 

Miejsca i terminy debat:

27.05. br. 17.00-19.00 (wtorek) Urząd Gminy Kobierzyce, Kobierzyce, al. Pałacowa 1, sala Błękitna

29.05.br 17.00-19.00 (czwartek) Gminne Centrum Kultury w Żórawinie, Żórawina al. Niepodległości 6

02.06.br 17.00-19.00 (poniedziałek) Gminne Centrum Kultury w Siechnicach, Siechnice, ul. Fabryczna 15

04.06.br. 17.00-19.00  (środa) Hala widowiskowo-sportowa, Kąty Wrocławskie ul. Brzozowa 4

temat debaty: Praca nad wytycznymi do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, uzyskanie opinii reprezentantów sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, potencjalnych beneficjentów Lokalnej Strategii Rozwoju wdrażanej w ramach RLKS PROW 2014-2020 na temat kluczowych przedsięwzięć i kryteriów wyboru operacji, które powinny być objęte strategią.

Open Space

Kluczowe wytyczne programu dla LSR na lata 2014-2020 oraz ZAŁOŻENIA Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Komentarzy (0)

pozostało 500 znaków

Cancel or