Przedstawiamy dokument roboczy przygotowany w celu ułatwienia w posługiwaniu się wprowadzonymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowelizacjami właściwego rozporządzenia.
Dokument ten nie jest podstawą prawną.
 
 
!!! UWAGA ZMIANA WZORU WNIOSKU O DOFINANSOWANIE MAŁEGO PROJEKTU !!!
 
Szanowni Państwo jutro tj. dnia 6 kwietnia br wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty finansowej w ramach działania „Wdrażania lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW 2007-2013 tj. rozporządzenia dot. Małych Projektów. Zmienia się min. wysokość dofinansowania Małych Projektów z 70% do 80% co za tym idzie zmieni się wzór wniosku o dofinansowanie.
 
Wg interpretacji ministerstwa zmiany będą obowiązywać nawet w naborach ogłoszonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia. Nasz nabór jest takim przypadkiem. Nowe wzory wniosków maja być udostępnione od jutra, zamieścimy je niezwłocznie na naszej stronie, zastąpią one aktualnie obowiązującą wersję 5z.
 
W związku z powyższym prosimy o śledzenie informacji na naszej stronie www lub kontakt z biurem LGD.
 
 
Zarząd Województwa Dolnośląskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina – LIDER A4 ogłasza konkursy na składanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
 
Konkurs nr 1/III/12/MP 
Na operacje, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi tzw. 
Małe Projekty - limit dostępnych środków: 400 000 zł.
 
Termin składania wniosków: od dnia 11.04.2012 do dnia 25.04.2012 
 
Więcej informacji
 
 

Komentarzy (0)

pozostało 500 znaków

Cancel or